belajar pidato bahasa Jawa secara otodidak,
bisa nggak ya ???

Senin, 27 Desember 2010

Panatacara atur wekdal Panampi Temanten

Salajengipun Atur Panampi ingkang badhe kasalirani panjenenganipun Bp ...........................................
Dhumateng panjenenganipun kula sumanggaaken. Sumangga, nuwun.

========(Tampi Temanten)=======

Terang terwaca cetha Atur Panampi ingkang sampun kasalirani panjenenganipun Bp ................................... Dhumateng panjenenganipun kula aturaken agunging panuwun.