belajar pidato bahasa Jawa secara otodidak,
bisa nggak ya ???

Senin, 27 Desember 2010

Panatacara atur wekdal Pasrah Temanten Kakung

Panjenenganipun para tamu, para rawuh kakung sumawana putri ingkang dhahat kinurmatan, minangka adicara ingkang salajengipun inggih menika Atur Pasrah putra temanten kakung. Dhumateng panjenenganipun ingkang sampun piniji minangka duta saraya pasrah, wekdal saha papan kula sumanggaaken. Sumangga, nuwun.

===============(Pasrah Temanten Kakung)===============

Satuhu tatas titis, wijang gamblang atur pangandika panjenenganipun ingkang sampun hamasrahaken putra temanten kakung. Dhumateng panjenenganipun kula aturaken agunging matur nuwun.