belajar pidato bahasa Jawa secara otodidak,
bisa nggak ya ???

Senin, 27 Desember 2010

Panatacara atur wekdal Waosan Pustaka Suci Al Qur'an

Adicara salajengipun inggih menika Kumandhanging Waosan Ayat Pustaka Suci Al Qur'an. Dhumateng panjenenganipun ingkang sampun piniji, nuwun inggih ................................................kula sumanggaaken. Sumangga, Nuwun.

===========(Waosan Pustaka Suci Al Qur'an)

Mekaten waosan ayat suci Al Qur'an ingkang sampun kawaos panjenenganipun ................................, mugi-mugi saged anambahi raos iman kula panjenengan sedaya dhumateng Allah SWT. Allahumma amin. Dhumateng panjenenganipun .................................................... kula aturaken agunging panuwun.